Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/1 частина
  Дочисловий період
  • Тема 1. Порівняння предметів за кольором.
  • Тема 2. Ознайомлення з поняттям точка.
  • Тема 3. Порівняння предметів за величиною (більший - менший, однакові за розміром, найбільший, найменший).
  • Тема 4. Пряма, крива, ламана лінії.
  • Тема 5. Порівняння предметів за довжиною (довший, коротший, однакової довжини, найдовший, найкоротший).
  • Тема 6. Замкнені і незамкнені лінії.
  • Тема 7. Порівняння предметів за висотою (вищий, нижчий, найвищий, найнижчий, однакової висоти, вищий, нижчий, однакової висоти).
  • Тема 8. Замкнена ламана і замкнена крива лінії.
  • Тема 9. Розміщення предметів у просторі і на площині (вгорі, внизу, посередині, вище, нижче, в, на, поруч, між, під, попереду, позаду, за, перед, між).
  • Тема 10. Розміщення предметів у просторі і на площині (зліва, справа, між). Напрями руху зверху вниз, знизу вверх, зліва направо, справа наліво.
  • Тема 11. Ознайомлення з поняттями мало – багато.
  • Тема 12. Спільні і відмінні ознаки. Об'єднання предметів у групи за спільною ознакою. Розбиття групи предметів на підгрупи за спільною ознакою.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/2 частина
  Числа і цифри від 0 до 5
  • Тема 1. Лічба предметів. Число і цифра. Число і цифра 0. Промінь. Числовий промінь.
  • Тема 2. Число і цифра 1.
  • Тема 3. Число і цифра 2.
  • Тема 4. Склад числа 2. Кут. Многокутник.
  • Тема 5. Порівняння чисел. Відрізок.
  • Тема 6. Число і цифра 3.
  • Тема 7. Склад числа 3. Трикутник.
  • Тема 8. Додавання чисел. Знак «+».
  • Тема 9. Віднімання чисел. Знак мінус «-».
  • Тема 10. Число і цифра 4.
  • Тема 11. Склад числа 4.
  • Тема 12. Порівняння чисел в межах 4. Обчислення виразів на додавання і віднімання. Чотирикутник.
  • Тема 13. Число і цифра 5.
  • Тема 14. Склад числа 5.
  • Тема 15. Порівняння чисел в межах 5. Обчислення виразів на додавання і віднімання. П’ятикутник.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/3 частина
  Числа і цифри від 6 до 10
  • Тема 1. Число і цифра 6.
  • Тема 2. Склад числа 6.
  • Тема 3. Порівняння чисел в межах 6. Обчислення виразів на додавання і віднімання. Шестикутник
  • Тема 4. Число і цифра 7.
  • Тема 5. Склад числа 7.
  • Тема 6. Порівняння чисел в межах 7. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 7. Число і цифра 8.
  • Тема 8. Склад числа 8.
  • Тема 9. Порівняння чисел в межах 8. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 10. Число і цифра 9.
  • Тема 11. Склад числа 9.
  • Тема 12. Порівняння чисел в межах 9. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 13. Число 10.
  • Тема 14. Склад числа 10.
  • Тема 15. Порівняння чисел в межах 10. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  MATHEMATICS
  1st Year/Part 1
  Pre-number Concepts
  Усі теми Згорнути

Up