Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/1 частина
  Дочисловий період
  • Тема 1. Порівняння предметів за кольором.
  • Тема 2. Ознайомлення з поняттям точка.
  • Тема 3. Порівняння предметів за величиною (більший - менший, однакові за розміром, найбільший, найменший).
  • Тема 4. Пряма, крива, ламана лінії.
  • Тема 5. Порівняння предметів за довжиною (довший, коротший, однакової довжини, найдовший, найкоротший).
  • Тема 6. Замкнені і незамкнені лінії.
  • Тема 7. Порівняння предметів за висотою (вищий, нижчий, найвищий, найнижчий, однакової висоти, вищий, нижчий, однакової висоти).
  • Тема 8. Замкнена ламана і замкнена крива лінії.
  • Тема 9. Розміщення предметів у просторі і на площині (вгорі, внизу, посередині, вище, нижче, в, на, поруч, між, під, попереду, позаду, за, перед, між).
  • Тема 10. Розміщення предметів у просторі і на площині (зліва, справа, між). Напрями руху зверху вниз, знизу вверх, зліва направо, справа наліво.
  • Тема 11. Ознайомлення з поняттями мало – багато.
  • Тема 12. Спільні і відмінні ознаки. Об'єднання предметів у групи за спільною ознакою. Розбиття групи предметів на підгрупи за спільною ознакою.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/2 частина
  Числа і цифри від 0 до 5
  • Тема 1. Лічба предметів. Число і цифра. Число і цифра 0. Промінь. Числовий промінь.
  • Тема 2. Число і цифра 1.
  • Тема 3. Число і цифра 2.
  • Тема 4. Склад числа 2. Кут. Многокутник.
  • Тема 5. Порівняння чисел. Відрізок.
  • Тема 6. Число і цифра 3.
  • Тема 7. Склад числа 3. Трикутник.
  • Тема 8. Додавання чисел. Знак «+».
  • Тема 9. Віднімання чисел. Знак мінус «-».
  • Тема 10. Число і цифра 4.
  • Тема 11. Склад числа 4.
  • Тема 12. Порівняння чисел в межах 4. Обчислення виразів на додавання і віднімання. Чотирикутник.
  • Тема 13. Число і цифра 5.
  • Тема 14. Склад числа 5.
  • Тема 15. Порівняння чисел в межах 5. Обчислення виразів на додавання і віднімання. П’ятикутник.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/3 частина
  Числа і цифри від 6 до 10
  • Тема 1. Число і цифра 6.
  • Тема 2. Склад числа 6.
  • Тема 3. Порівняння чисел в межах 6. Обчислення виразів на додавання і віднімання. Шестикутник
  • Тема 4. Число і цифра 7.
  • Тема 5. Склад числа 7.
  • Тема 6. Порівняння чисел в межах 7. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 7. Число і цифра 8.
  • Тема 8. Склад числа 8.
  • Тема 9. Порівняння чисел в межах 8. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 10. Число і цифра 9.
  • Тема 11. Склад числа 9.
  • Тема 12. Порівняння чисел в межах 9. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  • Тема 13. Число 10.
  • Тема 14. Склад числа 10.
  • Тема 15. Порівняння чисел в межах 10. Обчислення виразів на додавання і віднімання.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/4 частина
  Табличне додавання і віднімання чисел в межах 10. Задача
  • Тема 1. Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр.
  • Тема 2. Назви компонентів та результату дії додавання (ознайомлення з термінами «доданок», «сума»).
  • Тема 3. Назви компонентів та результату дії віднімання (ознайомлення з термінами «зменшуване», «від’ємник», «різниця»).
  • Тема 4. Складання рівностей на віднімання з рівностей на додавання.
  • Тема 5. Знаходження невідомого доданка.
  • Тема 6. Знаходження невідомого від’ємника.
  • Тема 7. Знаходження невідомого зменшуваного.
  • Тема 8. Ознайомлення з поняттям і терміном задача. Поняття «умова задачі», «запитання задачі», «відповідь задачі». Задачі на знаходження суми.
  • Тема 9. Задачі на знаходження суми, остачі.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/5 частина
  Додавання і віднімання від 0 до 5
  • Тема 1. Додавання й віднімання нуля. Віднімання рівних чисел.
  • Тема 2. Додавання й віднімання числа 1.
  • Тема 3. Додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.
  • Тема 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць.
  • Тема 5. Додавання й віднімання числа 3.
  • Тема 6. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць.
  • Тема 7. Додавання й віднімання числа 4.
  • Тема 8. Додавання й віднімання числа 5.
  • Тема 9. Різницеве порівняння чисел. Задачі на різницеве порівняння чисел.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/6 частина
  Додавання і віднімання чисел від 6 до 10. Літр. Кілограм. Поняття про вік людини
  • Тема 1. Додавання й віднімання числа 6.
  • Тема 2. Додавання й віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів.
  • Тема 3. Додавання й віднімання чисел 8 і 9. Різницеве порівняння довжин відрізків.
  • Тема 4. Задачі на знаходження невідомого доданка.
  • Тема 5. Літр. Задачі на вимірювання об’єму рідини в літрах.
  • Тема 6. Кілограм. Задачі на вимірювання маси в кілограмах.
  • Тема 7. Поняття про вік людини. Додавання і віднімання чисел у межах 10.
  • Тема 8. Додавання і віднімання по одному і частинами.
  • Тема 9. Переставна властивість додавання.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/7 частина
  Лічба десятками до 100. Лічба предметів в межах 20. Обернена задача
  • Тема 1. Десяток. Лічба десятками до 100.
  • Тема 2. Порівняння, додавання і віднімання чисел десятками.
  • Тема 3. Утворення і назви чисел другого десятка. Позначення чисел другого десятка цифрами. Порівняння чисел.
  • Тема 4. Лічба предметів у межах 20. Одноцифрові та двоцифрові числа. Розряд десятків. Розряд одиниць.
  • Тема 5. Дециметр. Вимірювання довжини відрізків у дециметрах і сантиметрах.
  • Тема 6. Лічба предметів у межах 20. Додавання і віднімання виду 18-1, 18+1.
  • Тема 7. Додавання і віднімання виду 10+6, 16-6, 16-10.
  • Тема 8. Додавання з переходом через розряд у межах 20.
  • Тема 9. Віднімання з переходом через розряд у межах 20.
  • Тема 10. Обернена задача.
  • Тема 11. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  1 клас/8 частина
  Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації в межах 100
  • Тема 1. Усна і письмова нумерація чисел 21-100. Порівняння чисел у межах 100.
  • Тема 2. Усна і письмова нумерація чисел 1-100. Розряд десятків. Розряд одиниць.
  • Тема 3. Сантиметр. Дециметр. Метр.
  • Тема 4. Додавання і віднімання числа 1 (45+1, 45 – 1). Одиниці вартості – копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості.
  • Тема 5. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа (40 + 5, 45 – 5).
  • Тема 6. Додавання розрядного числа до двоцифрового (45 + 20). Віднімання розрядного числа від двоцифрового (45 – 20).
  • Тема 7. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (45+2). Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (45 – 2).
  • Тема 8. Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел (45 + 22, 45 – 22).
  • Тема 9. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.
  • Тема 10. Одиниці вимірювання часу – година, доба, тиждень, місяць, рік. Визначення часу за годинником.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  MATHEMATICS
  1st Year/Part 1
  Pre-number Concepts
  Усі теми Згорнути

Up