Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  Математика 4 клас 1 частина. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас. Письмові прийоми множення і ділення в межах тисячі
  • Тема 1. Нумерація трицифрових чисел. Види кутів. Розв’язування задач.
  • Тема 2. Арифметичні дії додавання та віднімання. Закони і властивості. Прийоми усного додавання і віднімання в межах тисячі. Складені задачі на знаходження суми, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Знаходження периметра трикутника.
  • Тема 3.Залежність результатів арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів. Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Письмове додавання і віднімання в межах тисячі.
  • Тема 4. Арифметичні дії множення і ділення. Закони і властивості. Залежність результатів арифметичних дій множення і ділення від зміни одного з компонентів. Задачі на зведення до одиниці, спільну роботу. Творча робота над задачею.
  • Тема 5. Прийоми усного множення і ділення в межах тисячі. Задачі на знаходження суми та різницеве порівняння двох добутків. Розв’язування задачі двома способами.
  • Тема 6. Вирази та нерівності зі змінною. Задачі з буквеними даними. Знаходження розв’язків нерівностей способом добору. Розв’язування простих та складених задач алгебраїчним способом.
  • Тема 7. Письмове множення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове. Алгоритм письмового множення. Визначення кількості цифр у добутку. Площинні й просторові геометричні фігури.
  • Тема 8. Ділення з остачею. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове. Алгоритм письмового ділення. Перевірка правильності виконання письмового ділення. Визначення кількості цифр у частці.
  • Тема 9. Знаходження частини від числа та числа за величиною його частини. Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль в середині запису числа. Розв’язування задач. Творча робота над задачею.
  • Тема 10. Множення і ділення на розрядні одиниці 10, 100. Письмові прийоми множення: на кругле число, на двоцифрове число. Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків двома способами. Радіус та діаметр кола.
  • Тема 11. Письмові прийоми ділення на кругле число. Письмове ділення на двоцифрове число. Алгоритм письмового ділення на двоцифрове число. Визначення кількості цифр у частці. Письмове ділення з остачею. Задача на спільну роботу.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 2 частина. Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел.
  • Тема 1. Утворення тисячі. Лічба тисячами. Додавання і віднімання розрядних чисел четвертого розряду. Розв’язування задач.
  • Тема 2. Арифметичні дії додавання та віднімання. Закони і властивості. Прийоми усного додавання і віднімання в межах тисячі. Складені задачі на знаходження суми, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Знаходження периметра трикутника.
  • Тема 3.Додавання і віднімання чотирицифрових чисел на основі нумерації. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в чотирицифровому числі. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями.
  • Тема 4. Утворення числа десять тисяч. Утворення, читання і запис п’ятицифрових чисел. Додавання і віднімання, множення та ділення розрядних чисел п’ятого розряду.
  • Тема 5. Порівняння багатоцифрових чисел. Утворення числа сто тисяч. Утворення, читання і запис шестицифрових чисел. Заміна шестицифрового числа сумою розрядних доданків. Задача на знаходження периметра прямокутника.
  • Тема 6. Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. Розв’язування рівнянь.
  • Тема 7. Клас одиниць. Клас тисяч. Множення і ділення на розрядні одиниці. Розв’язування задач.
  • Тема 8. Десяткова система числення. Одиниці вимірювання довжини. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел.
  • Тема 9. Одиниці вимірювання маси. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.
  • Тема 10. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Розв’язування задач.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 3 частина. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Швидкість. Діаграми.
  • Тема 1. Дія додавання. Письмове додавання багатоцифрових чисел. Розв’язування задач вивчених видів.
  • Тема 2. Дія віднімання. Письмове віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування задач вивчених видів.
  • Тема 3.Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка.
  • Тема 4. Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Розв’язування задач із буквеними даними.
  • Тема 5. Письмове додавання у випадку трьох доданків. Додавання і віднімання складених іменованих чисел двома способами. Розв’язування задач.
  • Тема 6. Додавання і віднімання складених іменованих чисел. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.
  • Тема 7. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел способом округлення. Діаграми.
  • Тема 8. Діаграми. Швидкість тіла при рівномірному прямолінійному русі. Одиниці вимірювання швидкості. Задачі на рух.
  • Тема 9. Дії з іменованими числами. Формула знаходження часу. Прості й складені задачі на рух.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 4 частина. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Площа
  • Тема 1. Дія множення. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове та множення у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач вивчених видів.
  • Тема 2. Письмове множення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач на залежність між величинами: ціна, вартість і кількість.
  • Тема 3.Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Порівняння плоских геометричних фігур за площею. Квадратний сантиметр. Задачі на спільну роботу.
  • Тема 4. . Формула для знаходження площі прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу.
  • Тема 5. Формула для знаходження площі квадрата. Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями вимірювання площі.
  • Тема 6. Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. Вимірювання площі фігури за допомогою палетки. Обчислення площі прямокутних ділянок за планом.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 5 частина. Письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові
  • Тема 1. Дія ділення. Властивості частки. Розв’язування задач вивчених видів.
  • Тема 2. Усне та письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.
  • Тема 3. Письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка виконання дії ділення дією множення. Розв’язування рівняння та задач.
  • Тема 4. Письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли в записі частки є нулі. Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові числа. Алгоритм ділення складеного іменованого числа на одноцифрове число. Розв’язування задач.
  • Тема 5. Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові числа. Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа. Розв’язування задач.
  • Тема 6. Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа. Задачі на зустрічний рух. Розв’язування рівнянь. Знаходження значень виразів на сумісні дії.
  • Тема 7. Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на рух у протилежних напрямках.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 6 частина Ознайомлення з дробами
  • Тема 1. Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Вправи та задачі на знаходження частини від числа і числа за величиною його частини.
  • Тема 2. Ознайомлення з дробами. Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу. Розв’язування задач.
  • Тема 3. Дроби, які дорівнюють одиниці. Знаходження дробу від числа. Порівняння дробів.
  • Тема 4. Знаходження числа за величиною його дробу. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу.
  • Тема 5. Прості та складені задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 7 частина. Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове
  • Тема 1. Усне та письмове множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі на зведення до одиниці, пропорційне ділення та на знаходження площі квадрата.
  • Тема 2. Усне ділення з остачею на двоцифрове число. Складені задачі на знаходження дробу від числа та на зведення до одиниці.
  • Тема 3.Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на зведення до одиниці, знаходження дробу від числа та на знаходження площі прямокутника.
  • Тема 4. Усне та письмове ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух.
  • Тема 5. Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел на двоцифрові розрядні числа, якщо в записі частки є нулі. Складені задачі вивчених видів. Вирази з буквеними даними. Рівняння.
  • Тема 6. Письмове множення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження дробу від числа та на знаходження числа за двома різницями. Площа квадрата.
  • Тема 7. Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Множення складених іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на рух та на знаходження числа за величиною його дробу.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Математика 4 клас 8 частина. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові
  • Тема 1. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
  • Тема 2. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
  • Тема 3.Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Види трикутників за кутами.
  • Тема 4. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі в середині і в кінці. Види трикутників за сторонами.
  • Тема 5. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на зведення до одиниці.
  • Тема 6. Вирази на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу, на знаходження периметра та площі квадрата.
  • Тема 7. Письмове ділення багатоцифрового числа на трицифрове. Розв’язування задач. Вирази на сумісні дії з багатоцифровими числами.
  Усі теми Згорнути

Up