Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  Українська мова. 3 клас. частина 1. Мова і мовлення. Текст. Речення
  • Тема 1. Мова і мовлення. Рідна і державна мова.
  • Тема 2. Алфавіт. Розміщення слів у алфавітному порядку.
  • Тема 3. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. Слова ввічливості.
  • Тема 4. Звертання.
  • Тема 5. Текст і його ознаки. Заголовок. Типи текстів.
  • Тема 6. Будова тексту. Абзац. План.
  • Тема 7. Речення. Типи речень за метою висловлювання та інтонацією.
  • Тема 8. Словосполучення. Головні члени речення.
  • Тема 9. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Схеми речень.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 3 клас. частина 2. Слово. Значення слова
  • Тема 1. Пряме і переносне значення слів.
  • Тема 2. Однозвучні слова. Багатозначні слова.
  • Тема 3. Синоніми.
  • Тема 4. Антоніми.
  • Тема 5. Фразеологізми.
  • Тема 6. Культура мовленого слова. Повторення і узагальнення вивченого з теми: «Слово. Значення слова».
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 3 клас. частина 3. Будова слова
  • Тема 1. Будова слова. Закінчення. Основа слова.
  • Тема 2. Частини основи. Корінь слова. Спільнокореневі слова.
  • Тема 3. Чергування голосних та приголосних звуків у коренях слів.
  • Тема 4. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова.
  • Тема 5. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними в кінці та середині слів.
  • Тема 6. Префікс. Словотворча роль префікса.
  • Тема 7. Написання префіксів роз-, без - , з-, с- .
  • Тема 8. Префікси, співзвучні з прийменниками. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами.
  • Тема 9. Суфікс. Словотворча роль суфікса.
  • Тема 10. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня і суфікса. Перенос слів зі збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса. Розбір слова за будовою.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 3 клас. частина 4. Частини мови. Іменник
  • Тема 1. Загальне поняття про частини мови.
  • Тема 2. Іменник як частина мови. Іменники – назви істот. Іменники – назви неістот.
  • Тема 3. Власні та загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.
  • Тема 4. Іменники, які означають опредмечені якості та дії. Синтаксична роль іменників.
  • Тема 5. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.
  • Тема 6. Змінювання іменників за числами (однина, множина). Визначення числа і роду іменників.
  • Тема 7. Змінювання іменників за відмінками.
  • Тема 8. Визначення відмінків іменників. Узагальнення знань про граматичні ознаки іменника.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 3 клас. частина 5. Прикметник. Дієслово
  • Тема 1. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мові та мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками..
  • Тема 2. Прикметники-синоніми. Прикметники-антоніми. Пряме та переносне значення прикметників.
  • Тема 3. Змінювання прикметників за числами. Визначення числа прикметників.
  • Тема 4. Змінювання прикметників за родами. Визначення роду прикметників.
  • Тема 5. Дієслово як частина мови. Зв’язок дієслів з іменниками у реченні. Початкова форма дієслова.
  • Тема 6. Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми. Пряме і переносне значення дієслів.
  • Тема 7. Часи дієслів.
  • Тема 8. Змінювання дієслів за часами. Написання не з дієсловами.
  Усі теми Згорнути

Up