Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  Українська мова. 2 клас. частина 1
  • Тема 1. Звуки мовлення. Букви, якими вони позначаються.
  • Тема 2. Звуки і букви. Голосні та приголосні звуки.
  • Тема 3. Абетка. Алфавіт. Азбука.
  • Тема 4. Великі літери українського алфавіту. Розташування слів в алфавітному порядку.
  • Тема 5. Склад. Перенос слів з рядка в рядок.
  • Тема 6. Перенос слів зі збігом приголосних звуків та з буквами Йот, м’який знак.
  • Тема 7. Голосні звуки. Позначення їх буквами.
  • Тема 8. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Буквосполучення йо. Перенос слів з буквосполученням йо.
  • Тема 9. Наголос. Наголошені та ненаголошені склади і звуки.
  • Тема 10. Правопис слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и].
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова
  2 клас. частина 2. Приголосні звуки. Позначення їх буквами.
  • Тема 1. Приголосні звуки. Букви, що позначають приголосні звуки.
  • Тема 2. Звук [ф], буква «еф». Звукосполучення [хв].
  • Тема 3. Звуки [дж], [дз], [дз']. Позначання їх буквосполученнями «де же», «де зе». Перенос слів з буквосполученнями «де же», «де зе».
  • Тема 4. Звук [ґ], буква «ґе». Зіставлення вимови звуків – [ґ] – [г].
  • Тема 5. Буква ща, її звукове значення.
  • Тема 6. Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Правило вимови дзвінких звуків в українській мові.
  • Тема 7. Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення. Перенос слів зі знаком м’якшення.
  • Тема 8. М’який приголосний звук [й]. Позначення м’якості приголосних звуків буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів з м’якими приголосними звуками.
  • Тема 9. Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі. Перенос слів із м’якими подовженими звуками. Звуковий аналіз слів з подовженими м’якими приголосними.
  • Тема 10. Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф. Правило переносу слів з апострофом.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 2 клас. частина 3 Мова і мовлення. Текст. Речення
  • Тема 1. Рідна мова і споріднені мови. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.
  • Тема 2. Сила голосу і темп мовлення. Звертання.
  • Тема 3. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.
  • Тема 4. Текст. Добір заголовка до тексту.
  • Тема 5. Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка.
  • Тема 6. Уявлення про типи текстів.
  • Тема 7. Речення. Розділові знаки у кінці речення.
  • Тема 8. Види речень за метою висловлювання.
  • Тема 9. Головні слова в реченні. Зв’язок слів у реченні.
  • Тема 10. Поширення речень за питаннями. Узагальнення знань і вмінь з теми «Речення».
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 2 клас. частина 4. Слово. Іменники. Прикметники
  • Тема 1. Уявлення про іменники. Розрізнення іменників, які відповідають на питання хто? і що?
  • Тема 2. Змінювання іменників за зразком: один – багато. Словниково-логічні вправи з іменниками.
  • Тема 3. Уживання іменників у множині чи однині у реченнях. Словниково-логічні вправи з іменниками.
  • Тема 4. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.
  • Тема 5. Близькі за значенням іменники. Велика буква у кличках тварин.
  • Тема 6. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.
  • Тема 7. Прикметники. Зв’язок прикметників з іменниками.
  • Тема 8. Добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками.
  • Тема 9. Розрізнення прикметників, близьких і протилежних за значенням.
  • Тема 10. Повторення і узагальнення вивченого про іменники та прикметники.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  Українська мова. 2 клас. частина 5. Дієслово
  • Тема 1. Слова, які називають дії предметів – дієслова.
  • Тема 2. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Роль дієслів у реченні та тексті.
  • Тема 3. Зв’язок дієслів з іменниками.
  • Тема 4. Дієслова, подібні та протилежні за значенням.
  • Тема 5. Уявлення про службові слова.
  • Тема 6. Повторення вивченого про частини мови.
  Усі теми Згорнути

Up