Тематичний каталог

Виберіть предмет і клас, щоб побачити перелік тем

 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/1 частина
  Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас
  • Тема 2. Послідовність чисел першої сотні. Позиційний принцип запису числа. Співвідношення між одиницями вартості.
  • Тема 3. Одиниці вимірювання довжини.
  • Тема 4. Назви компонентів та результату дії додавання. Знаходження невідомого доданка.
  • Тема 5. Назви компонентів та результату дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного.
  • Тема 6. Знаходження невідомого від’ємника.
  • Тема 7. Порівняння виразу і числа. Додавання і віднімання іменованих чисел.
  • Тема 8. Одиниці вимірювання часу. Порівняння іменованого числа та виразів з іменованими числами.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/2 частина
  Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд
  • Тема 1. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 2. Відрізок. Порівняння відрізків різної довжини.
  • Тема 2. Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 3. Ламана лінія. Довжина ламаної лінії.
  • Тема 3. Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 4. Розв’язування простих задач.
  • Тема 4. Латинський алфавіт; вираз зі змінною; позначення змінної буквою латинського алфавіту. Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.
  • Тема 5. Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 5. Складання короткого запису до задачі. Розв’язування простих задач.
  • Тема 6. Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 6. Визначення часу за годинником. Порівняння виразів.
  • Тема 7. Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 7. Порівняння довжин ламаних ліній.
  • Тема 8. Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 8. Розв’язування задач з двома запитаннями.
  • Тема 9. Прості і складені задачі. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. Знаходження довжини ламаної лінії. Порівняння виразів.
  • Тема 10. Додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Таблиця додавання і віднімання числа 9. Прості і складені задачі. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. Кут. Многокутники.
  • Тема 11. Знаходження периметра многокутника. Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/3 частина
  Вирази з дужками. Задачі на дві дії. Прямокутник. Квадрат
  • Тема 1. Розв’язування складеної задачі на дві дії різними способами. Знаходження значень виразів зі змінною. Знаходження периметра трикутника.
  • Тема 2. Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки.
  • Тема 3. Види кутів. Прямокутник. Розв’язування задачі на дві дії (додавання і віднімання), яка є комбінацією простих задач вивчених видів.
  • Тема 4. Властивість протилежних сторін прямокутника. Квадрат. Розв’язування задач на дві дії різними способами за поданим планом.
  • Тема 5. Додавання суми до числа. Додавання числа до суми. Обчислення виразів зручним способом.
  • Тема 6. Віднімання числа від суми. Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним способом.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/4 частина
  Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд
  • Тема 1. Додавання виду 46 плюс 7. Розв’язування задач на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
  • Тема 2. Додавання виду 25 плюс 7 способом округлення. Розв’язування задач на дві дії.
  • Тема 3. Віднімання виду 60 мінус 8. Розв’язування задач на дві дії.
  • Тема 4. Віднімання виду 73 мінус 7. Розв’язування простих та складених задач.
  • Тема 5. Віднімання виду 45 мінус 8 способом округлення. Розв’язування простих та складених задач.
  • Тема 6. Розв’язування задач на протилежний рух.
  • Тема 7. Додавання виду 58 плюс 26. Запис розв’язання задачі на дві дії одним виразом.
  • Тема 8. Віднімання виду 74 мінус 26. Перетворення величин вимірювання довжини.
  • Тема 9. Віднімання виду 60 мінус 37. Розв’язування складених задач одним виразом.
  • Тема 10. Розв’язування задач на зустрічний рух.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/5 частина
  Арифметичні дії множення та ділення. Табличне множення і ділення. Таблиці множення чисел 2, 3, 4, 5 і ділення на числа 2, 3, 4, 5
  • Тема 1. Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання виразами на множення, виразів на множення виразами на додавання.
  • Тема 2. Назви компонентів та результату дії множення (ознайомлення з термінами «множник», «добуток»). Переставний закон дії множення.
  • Тема 3. Складання таблиці множення числа 2. Розв’язування задач на множення.
  • Тема 4. Дія ділення. Знак дії ділення. Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач на дії першого ступеня.
  • Тема 5. Назви компонентів та результату дії ділення (ознайомлення з термінами «ділене», «дільник», «частка»).
  • Тема 6. Складання таблиці ділення на число 2. Розв’язування задач на ділення. Множення одиниці на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 1. Ділення будь-якого числа на один. Ділення будь-якого числа на рівне йому.
  • Тема 7. Складання таблиці множення числа 3. Розв’язування задач на множення. Обчислення периметра трикутника двома способами.
  • Тема 8. Складання таблиці ділення на число 3. Центнер.
  • Тема 9. Таблиця множення числа 4.
  • Тема 10. Таблиця ділення на число 4. Збільшення числа у кілька разів.
  • Тема 11. Таблиця множення числа 5. Зменшення числа у кілька разів.
  • Тема 12. Таблиця ділення на число 5.
  • Тема 13. Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Множення і ділення на 10. Множення числа на нуль, нуля на число.
  • Тема 14. Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Порядок виконання дій у виразах, що містять дії одного або різних ступенів (без дужок і з дужками). Кратне порівняння чисел.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/6 частина
  Арифметичні дії множення та ділення. Таблиці множення чисел 6, 7 і ділення на 6, 7. Кратне порівняння чисел
  • Тема 1. Таблиця множення числа 6. Задачі на множення.
  • Тема 2. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Визначення часу за годинником.
  • Тема 3. Таблиця ділення на число 6. Задачі на ділення.
  • Тема 4. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.
  • Тема 5. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження периметра трикутника. Порядок виконання дій у виразах без дужок, що містять дії різного ступеня.
  • Тема 6. Кратне порівняння чисел. Порівняння іменованих чисел.
  • Тема 7. Таблиця множення числа 7. Задачі на множення.
  • Тема 8. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Задачі на різницеве порівняння чисел.
  • Тема 9. Таблиця ділення на число 7.
  • Тема 10. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Порівняння виразу і числа. Задачі на кратне та різницеве порівняння чисел.
  Усі теми Згорнути
 • alt
  МАТЕМАТИКА
  2 клас/7 частина
  Таблиці множення і ділення чисел 8, 9. Знаходження невідомих компонентів дій множення та ділення.
  • Тема 1. Таблиця множення числа 8. Задача на три дії.
  • Тема 2. Знаходження невідомого множника. Порівняння довжин відрізків. Розв’язування задачі на три дії.
  • Тема 3. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Многокутники. Знаходження периметра прямокутника.
  • Тема 4. Таблиця ділення на число 8. Задачі на ділення.
  • Тема 5. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Задачі на три дії.
  • Тема 6. Зв’язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі на три дії.
  • Тема 7. Знаходження невідомого дільника.
  • Тема 8. Таблиця множення числа 9. Розв’язування задачі двома способами.
  • Тема 9. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Порівняння виразів.
  • Тема 10. Таблиця ділення на число 9.
  Усі теми Згорнути

Up